19-10-2019

Maandag 18 November 2019 20:00 uur

AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING SEIZOEN 2018-2019

 1. Opening door voorzitter
 2. Notulen 19 november 2018
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag voorzitter/secretaris
 5. Jaarverslag wedstrijdsecretaris
 6. Jaarverslag Jeugdcommissie
 7. Mededelingen bestuur

PAUZE

 1. Financieel verslag penningmeester 2018-2019
 2. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie.
 3. Begroting seizoen 2019-2020
 4. Mutatie/vacatures bestuur/kader * **
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

(11)* ** Mutaties/vacatures bestuur/kader.

 • Niels de Kievit heeft te kennen gegeven dat hij stopt na seizoen 2019-2020 als ‘Voorzitter jeugd’. Uiteraard zijn wij Niels zeer erkentelijk voor zijn bijdrage de afgelopen jaren en zullen dan ook op een gepast moment daar aandacht aan schenken.

Het bestuur heeft na lang zoeken in de persoon John van Geel een vervanger gevonden die deze rol vanuit het bestuur op zich wil nemen. Het bestuur wil nadrukkelijk meer de verbinding zoeken met de jeugdafdeling om hen de noodzakelijke support te geven, op zowel op technisch als organisatorisch vlak.

Het algeheel technisch beleid van de club wat de huidige voorzitter nu nog in duo-functie bekleedde, zal worden belegd in een drieluik, bestaande uit het verantwoordelijk lid vanuit het bestuur, voorzitter TC-jeugd en de hoofdtrainer.

** Onlangs heeft onze wedstrijdsecretaris John de Niet medegedeeld dat hij m.i.v. 01-07-2020 in dienst treed bij de KNVB als planner competitiezaken West 2. Hierdoor ontstaan de vacatures ‘Wedstrijdsecretaris tevens lid van het bestuur’ en die van Scheidsrechtercoördinator als kaderlid’. Geïnteresseerde kunnen voor meer informatie over beide functies hierover contact opnemen met onze secretaris Jan Kromhof voor o.a. de functiebeschrijvingen