AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

Uw privacy is veilig bij ons!

Het zal u niet ontgaan zijn dat per 25 mei 2018 de wet van privacy met betrekking tot persoonsgegevens is veranderd. Ook bij The Gunners zijn wij hiermee bezig geweest en neemt dit een aantal aanpassingen in persoonsgegevens verwerking met zich mee.

The Gunners vraagt om persoonsgegevens waaronder naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geslacht. Dit is bedoeld om u in te schrijven bij de KNVB zodat u speelgerechtigd bent en verzekerd. Daarnaast vragen wij naast uw persoonsgegevens ook informatie van uw bankrelatie om de automatische incasso voor uw contributie te kunnen innen.

The Gunners zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken in het systeem van de KNVB genaamd ‘Sportlink’ en deze zijn uitsluitend zichtbaar voor bestuur, begeleiders en trainers van de teams van de club en KNVB en zullen niet aan derden worden verstrekt.

De inning van uw contributie hebben wij uitbesteed aan de firma Club Collect waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten voor verwerking en geheimhouding van uw gegevens.

Nadat u ons via een inschrijf-, uitschrijf- of incassoformulier uw gegevens heeft verstrekt verwerken wij die in de systemen van de KNVB dan wel het bedrijf wat de incasso verwerkt. Uw gegevens worden dan ook uitsluitend voor deze doelen gebruikt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Zodra deze zijn verwerkt vernietigen wij de desbetreffende ontvangen formulieren met uw gegevens.

Download hier onze privacy verklaring