Wedstrijdsecretaris - v.v.The Gunners - Breda - Haagse Beemden

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Wedstrijdsecretaris

Wedstrijdsecretaris v.v. The Gunners

Elke vereniging die met elftallen wil deelnemen aan de competitie wordt door de KNVB verplicht gesteld een wedstrijdsecretaris aan te wijzen. Deze persoon moet bij de vereniging alle zaken regelen om het spelen van (oefen)wedstrijden mogelijk te maken. Voor het seizoen 2021 - 2022 wordt deze functie vervuld door Pieter Marcelis.

De taken van een wedstrijdsecretaris zijn door de KNVB vastgelegd. hier volgt de link > https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal

De wedstrijdsecretaris kan er voor zorgen dat wedstrijden verplaatst kunnen worden. En is de persoon die aangesproken moet worden als wedstrijden door wat voor reden dan ook niet plaats kunnen hebben. En tenslotte ook de persoon die in geïnformeerd moet worden als een wedstrijd gestaakt is. Omdat geen enkele wedstrijd doorgang kan vinden zonder een scheidsrechter, worden de werkzaamheden uitgevoerd in samenwerking met de scheidsrechters coördinator. Bij v.v. The Gunners is dat Joep Adan. scheidsrechterszaken@gunners.nl

De wedstrijdsecretaris (coördinator wedstrijdzaken) is vooral bezig met het informeren en communiceren. Allereerste met trainers en leiders van de eigen vereniging. Daarnaast met trainers en leiders, maar veelal de wedstrijdsecretaris, van de tegenstander. En tenslotte ook met de (competitieleider van) de KNVB. Gelukkig zijn er moderne middelen gekomen die de wedstrijdsecretaris veel werk uit handen nemen.

Een deel van de regelzaken rondom een wedstrijd wordt met ingang van het seizoen 2017-2018 gedaan in de wedstrijdzaken app (= applicatie voor mobiele telefoon en tablet).

Áls het gaat om het informeren over aanvangstijdstip van wedstrijden, verplaatsingen of afgelastingen is er de voetbalapp voetbal.nl.

Nog niet alle communicatie een informatie gaat via een app. Daarvoor is het computerprogramma Sportlink, waartoe de wedstrijdsecretaris toegang heeft.

Kortom, zijn er vragen over of onduidelijkheden rondom een wedstrijd, neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris.

Elk competitieweekend zijn er gemiddeld 10 wedstrijden bij v.v. The Gunners. De secretaris kan niet bij alle wedstrijden aanwezig zijn.

In dat geval laat hij zich vertegenwoordigen door een wedstrijdcoördinator. Bij The Gunners hebben we op dit moment 3 wedstrijdcoördinatoren: Arjen Bulkmans, Pieter Marcelis en Jan Kromhof.

De wedstrijdcoördinatoren werken nauw samen met de wedstrijdsecretaris.

Lijkt het je leuk om deze taak ook incidenteel in te vullen neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris.

Belangrijke afspraken:

De wedstrijdsecretaris zorgt o.a. voor:

 • De wedstrijdplanning en dat elk thuis spelend team kleedruimte heeft en een veld krijgt toegewezen;
 • Aanmelding bij de KNVB en indeling alle teams voor een nieuw seizoen, in overleg met de coördinatoren.
 • Verzoeken afhandelen voor herindeling, indien een team niet goed ingedeeld blijkt
 • Beoordeling aanvragen voor oefenwedstrijden op haalbaarheid van veld en tijd en, indien akkoord, het inplannen. Dit uiteraard in samenwerking met de coördinatoren hetzij leiders/trainers. De wedstrijdsecretaris regelt deze wedstrijden zelf niet!
 • Informeren van coördinatoren en kantine over de wedstrijdplanning en wijzigingen
 • Controle en checks op de digitale wedstrijdformulieren.
 • Regelen van verplaatsing en/of inhalen van wedstrijden indien nodig en mogelijk;
 • Coördinatie van veldkeuring, afgelastingenbeleid en herindeling programma bij deelafgelastingen
 • Overleg met de KNVB over alle wedstrijd gerelateerde zaken
 • Het zich op de hoogte houden van alle wijzigingen in reglementen en procedures op het gebied van wedstrijdzaken en het direct informeren van belanghebbenden binnen de vereniging hierover.
 • Aanvragen spelersdispensaties bij de KNVB
 • Vraagbaak voor alle wedstrijd gerelateerde zaken (procedures en regels)
 • Coördinatie afhandeling gele en rode kaarten, gestaakte wedstrijden, KNVB-straffen, toezien op correctheid rapportages en advies over beroepsprocedures
 • Voor het organiseren van thuis-oefenwedstrijden dient te allen tijde contact hierover op genomen te worden met de wedstrijdsecretaris i.v.m. de beschikbaarheid van velden en scheidsrechters. Bij uit- oefenwedstrijden dient men de wedstrijdsecretaris hierover in kennis te stellen.

Bij alle problemen inzake wedstrijdzaken en vooral communicatie/overleg met de KNVB dient er eerst met de wedstrijdsecretaris afgestemd te worden.  

M.v.g. Pieter Marcelis                              

Wedstrijdsecretaris v.v. The Gunners

wedstrijdsecretaris@gunners.nl

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!