Privacyverklaring - 70 jaar - v.v. The Gunners - Breda

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Privacyverklaring

Privacywet AVG Voetbalvereniging v.v. The Gunners

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan. Dat vanaf die datum ook voetbalverenigingen te maken hebben met de strengere regels rond het verwerken van persoonsgegevens. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden en vrijwilligers. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG. 

Clubs zijn verplicht om te documenteren hoe ze omgaan met persoonsgegevens, dat wil zeggen welke persoonsgegevens ze verwerken, met welk doel dit wordt gedaan en met wie de persoonsgegevens eventueel worden gedeeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een organisatie die contributie organiseert in opdracht van clubs. 
Daarnaast dienen clubs de leden bewust te maken van bestaande rechten als het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering en het recht op doorgeven van gegevens aan andere. 

Welke gegevens hebben wij van jou?

  • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, soort identificatie en identificatienummer, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, betalingsgegevens en pasfoto.
  • Wij gebruiken je gegevens voor drie doeleinden, te weten: 
    −  voor het registeren als lid en het eventueel indelen in het correcte team op basis van leeftijd en geslacht.
    −  het incasseren van de contributie, hetzij door het versturen van een schriftelijke factuur, hetzij door het uitvoeren van een machtiging.
    −  het verstrekken van informatie over de club, hetzij schriftelijke hetzij per mail. Door gebruik te maken van de Sportlink software komt een deel van de informatie, te weten naam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens en telefoonnummer(s), ook beschikbaar in twee apps. Dit betreft de wedstrijdzaken app van de KNVB die wordt gebruikt voor de afhandeling van wedstrijden. Hierin is ook de elektronische spelerspas van leden beschikbaar die wordt gebruikt ter identificatie van spelers voorafgaande van wedstrijden voor de scheidrechter.
  • In de voetbal.nl app van de KNVB staan uitslagen en standen van het eigen team en andere teams. In deze app wordt persoonlijke informatie getoond afhankelijk van het privacy niveau. Het privacy niveau bepaalt welke van jouw persoonsgegevens met anderen gedeeld worden. Elk lid heeft een eigen persoonlijk privacy niveau dat het lid zelf kan bepalen.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen?
Door een mail te sturen naar de ledenadministratie ledenadministratie@gunners.nl kun je een overzicht krijgen van de gegevens die voor jou zijn vastgelegd. Voor de afhandeling van je lidmaatschap en de betaling daarvan zijn eerdergenoemde gegevens noodzakelijk. Mocht je dit niet willen dan kan het lidmaatschap worden opgezegd. Wat doen wij niet met je gegevens? v.v. The Gunners gebruikt je gegevens alleen voor de doeleinden zoals in dit document beschreven. Je gegevens worden op geen enkele manier aan derden verstrekt met uitzondering van de KNVB. 

Vragen over de privacy bij v.v. The Gunners stuur dan een e-mail naar: ledenadministratie@gunners.nl


488px-PDF_file_icon.svg.png  Privacyverklaring_AVG v.v. The Gunners

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!